สร้างโรงงาน น้ำดื่ม คุณหญิง

ระยะเวลา ม.ค. 2549 ถึง ก.พ. 2551 รวม 2 ปี 2 เดือน

เหตุจาก รีสอร์ทต้องใช้น้ำดื่ม และน้ำแข็ง จำนวนมาก รวมถึงต้องใช้น้ำในการซักผ้าชนิดต่างๆ
+++ เริ่มปรับปรุงบ้านพักพนักงานด้านหลังที่ดิน ที่พังเสียหาย ในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 จำนวนเงิน 210,000 บาท
+++ เริ่มซ่อมแซมปรับปรุง บ้านสองชั้นหน้าถนน ในเดือน มิถุนายน 2549 จำนวนเงิน 480,000 บาท
+++ เริ่มรื้อโครงสร้างเก่าหลังบ้านสองชั้น ขึ้นอาคารผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาครฐาน GMP เพื่อขออนุญาติผลิตน้ำดื่ม ในเดือน มีนาคม 2550 จำนวนเงิน 780,000 บาท
+++ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เครื่องบรรจุน้ำ ถังน้ำดิบ ถังน้ำเกิน ระบบน้ำ ขวดน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย ในเดือน กันยายน 2550 จำนวนเงิน 680,000 บาท
+++ เริ่มผลิตน้ำบรรจุขวด คุณหญิง อย่างเป็นทางการ หลังได้รับ อย จากกระทรวงสาธาณสุข ในเดือน มกราคม 2551
<<< เงินทุนรวม 2,150,000 บาท ได้จาก “เงินเก็บเพื่อการลงทุน” ของ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ทั้งหมด
รวมระยะเวลาเริ่มการปรับปรุงอาคาร จนสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 2 ปี 2 เดือน >>>