เริ่มสร้าง ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง ปี 2546

ด้วยเงินสด 28000 กว่าบาท หนี้สิน 1,200,000 กว่าบาท และเงินกู้ อีก 3,000,000 บาท จาก ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม