เทพื้นร้านอาหาร เดือนเมษายน 2548

ทำความสะอาดลำบาก รังมดมากมาย พนักงานบ่น แต่ลูกค้าชอบพื้นทราย