คณะหมอยา และ ศูนย์ยา
บางกอกดรัก
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
เลี้ยงฉลอง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ เที่ยวเกาะ 5 เกาะ
จัดเลี้ยงมื้อค่ำ ปิ้งย่างอาหารทะเล อิ่มใจ อิ่มท้อง หมดแรง หัวถึงหมอน หลับ 
ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง