เที่ยว 5 เกาะ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฟ้าใส สีน้ำทะเลสวย ตามเส้นทาง หมู่เกาะกุฎี
เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย เกาะสันฉลาม เกาะปลายตีน