สหวัฒนาพลาสติก หจก.
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  
กิจกรรม วอคแรลลี่ กีฬาสี 
เพื่อละลายพฤติกรรม เสริมสร้าง ความรัก ความเข้าใจ
ระหว่างพนักงานทั้งหมด หญิง/ชาย  ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง