แคนเดิล เอ็มไพร์ บจก.
เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 
ประชุมสัมนาวิชาการ เสริมทักษะ ก่อนสิ้นปี
ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง