พี่น้อง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 กันยายน รักพี่รักน้องรักกันตลอดไป ณ ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท ระยอง