สุขสรรค์ งานเลี้ยง กิจกรรมชายหาดกลางวัน
งานเลี้ยง กลางคืน สนุก นักร้องน่ารัก แดนเซอร์สุดมันส์
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม สุดยอด